Network Marketing Akademi

Yüzyılın Pazarlama sistemi olan Network Marketing (Referans Ağı ile Pazarlama) konusunda profesyonel eğitimler ve hizmetlerin merkezindesiniz. Wellness Danışmanlığı Okulu ile kariyerinize yol verin.

Sektörümüz aynı zamanda Wellnes (iyi olma hali) ile de ilişkilidir. Özellikle yaşadığımız dönemde ve gelecekte Wellness danışmanlığı revaçta olduğu ve ihtiyaç duyulduğu için ‘Wellness Danışmanlığı Okulu’ nda hizmet vermeye başlayacaktır.

Network Marketing Akademi 2004 yılında Network Marketing alanında çalışan distribütörleri doğru bilgilerle yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 17 yıldır yüzlerce eğitim organizasyonu yapılmış ve binlerce eğitim formatı hazırlanmış olup; bu formatlar tüm network çalışanlarınca eğitimlerde kullanılmaktadır.

Network Marketing Akademi’nin misyonu sayesinde Network Marketing işini meslek olarak seçenleri, evrensel normlara uygun olarak yetiştirme ve bir okul olma görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Bu misyon sayesinde Network Marketing kültürü doğru bilgiye sahip insanlar tarafından temsil edilir hale gelecektir.

Ayrıca network kültürünün toplumun tüm kesimlerince benimsetilmesi için özel projelerin üretilmesi amaçlıyoruz ve bu alandaki uygun projeleri de destekliyoruz. Ülkemizin istihdam sorunu başta olmak üzere sosyo-ekonomik gelişimine bu sektör aracılığı ile hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu sektördeki çalışan insanların yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor, dinamik ve örgütlü bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Tüm bunlar için her seviyede devlet, üniversite ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılmaktadır.

Network Marketing Akademi
=
Kariyer Üretim Merkezi

Network Marketing Akademi ürettiği binlerce eğitim formatının yanı sıra “Kariyer Üretim Merkezi” ünvanı ile de anılmaktadır. Network Marketing sektörüne sayısız kariyer ve lider kazandırmıştır.
Ayrıca “Kariyer Kampı” uygulamalarının başlaması ve yaygınlaştırılmasında öncü ve marka bir kuruluştur.

Kariyer Kampları

Network Marketing mesleğini seçenler için en yetkili ve uzmanlaşmış network otoritelerinden bilgi ve tecrübeyi paylaştığımız bir okul özelliğindedir. Yüreklerimizin ateşlendiği ve vizyon oluşturma yolculuğumuzun başladığı yerlerdir. Bir arada çalışma kültürü kazanma ve ekip bilinci oluşturmak için model oluşturma alanlarıdır.

Online Eğitimler

Network Marketing Akademi tarafından verilen önemli bir eğitim hizmetidir. Katılımcı müdürler tarafından internet üzerinden online eğitimler verilmektedir. İnternet imkanı olan dünyanın her yerinden izlenme imkanı olduğu için Network Marketing işi yapan herkese uluslararası kapsamda verilen önemli bir eğitim fırsatı sunmaktayız.

Kayıt olmak için linki tıklayarak formu doldurunuz.

wellnes danışmanlığı okulu

Online Eğitim Verilecek Konu Başlıkları

Online verilecek eğitimler sayesinde aşağıdaki konulara odaklanılacaktır. Baştan sona insanı bir bütün olarak ele alarak başlıca aşağıdaki konulara değinilecektir. 

Konusunda uzman eğitmenler ile toplam 17 ders/saat online olarak işlenecek olan eğitimlere katılım sertifikası verilecektir. 

Sektörde Bir İLK ÖZEL FİYAT

Sektörde gelişime ve değişime destek olmak için hazırlamış olduğumuz bu eğitimle muhteşem bir kariyere ulaşmanıza katkıda bulunmak istiyoruz. Online olarak verilecek olan ve katılım sertifikası ile desteklenecek olan bu eğitimin bedeli 100 TL + KDV olarak toplamda 118 TL’dir.

Eğitime katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki hesap numarasına 118 TL yatırarak formu doldurmaları yeterlidir.

Kayıt olmak için linki tıklayarak formu doldurunuz.